Grond- en bestratingswerkzaamheden

Omdat wij graag een totaalpakket aan willen bieden mogen er volgens ons ook de bestratingswerken niet ontbreken.

Bij groen en aanlegwerken komt het vaak voor dat er ook bestrating aangelegd dient te worden. Met onze stratenmakers ploeg kunnen wij hierop inspringen.

Verder verrichten wij alle voorkomende grondwerkzaamheden als :

Spitten
Ploegen
Frezen
Egaliseren
Woelen
Graven van vijvers en paddenpoelen