Skip to main content

CO2 Prestatieladder

Contact

Maatschapelijk verantwoord ondernemen

Sinds 2014 heeft Gebroeders M. en W. Bron B.V. een belangrijke wijziging in het beleid doorgevoerd met betrekking tot onze CO2-inspanningen. Als onderdeel van ons streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben we ons gericht op het verminderen van onze CO2-uitstoot. Dit is een logische stap in het verduurzamen en nemen van milieuverantwoordelijkheid.

We zijn in 2014 begonnen met de implementatie van de CO2 prestatieladder versie 3.0. In 2018 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt door het behalen van certificaat trede 5. Sinds 2020 werken we volgens versie 3.1 van de CO2 prestatieladder. Deze stappen onderstrepen onze toewijding aan het continu verbeteren van onze milieuprestaties.

Om onze transparantie te vergroten en belanghebbenden te informeren over onze CO2 reductiedoelstellingen, -inspanningen en –resultaten, hebben we een CO2-menubalk op onze website geplaatst. Dit is een belangrijk onderdeel van onze strategie om open en helder te communiceren over onze milieumaatregelen.

Onze ambitie is om jaarlijks een CO2-reductie van 0,8% ten opzichte van het voorgaande jaar te realiseren. Gestart in 2014, met 2013 als basisjaar, hebben we inmiddels een significante reductie in onze CO2-uitstoot bereikt.

Gecertificeerde organisatie

Bekijk hier de gecertificeerde organisatie

Ketenanalyse

Bekijk hier de ketenanalyse Scope 3- 2022 – versie 24-02-2023
Bekijk hier de ketenanalyse Downstream – Upstream 2022

Investeringen voor een betere toekomst

In lijn met ons streven naar CO2-reductie en duurzaamheid, heeft Gebroeders M. en W. Bron B.V. een reeks maatregelen geïmplementeerd die bijdragen aan een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.

Deze maatregelen omvatten:

  • Het installeren van betere en zuinigere verlichting om energieverbruik te verminderen.
  • Het plaatsen van zonnecellen, waardoor we meer gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie.
  • Een toenemend gebruik van elektrisch gereedschap, wat leidt tot minder uitstoot.
  • Het aannemen van werkzaamheden dicht bij onze vestigingslocatie om reisafstanden en daarmee de CO2-uitstoot te beperken.
  • De inzet van zuinige en elektrische voertuigen binnen ons wagenpark.
  • Het gebruik van schonere brandstoffen zoals HVO en Alkylaat brandstof.
  • Het tegengaan van verspilling, waaronder het verminderen van onnodig stationair draaien van motoren, het beperken van lege kilometers van vrachtwagens, het zorgen voor optimale belading, en het stimuleren van carpoolen en vanpoolen.

Deze maatregelen zijn zorgvuldig gekozen om een maximale CO2-reductie te realiseren, rekening houdend met de mogelijkheden en kosten voor ons bedrijf. In ons jaarlijks geüpdatete ‘Plan van Aanpak’ worden onze concrete plannen, maatregelen en het tijdsbestek uiteengezet. Dit plan is een cruciaal onderdeel van onze inzet om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.

Partners

Om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie verder te versterken, heeft Gebroeders M. en W. Bron B.V. zich aangesloten bij enkele belangrijke partners. Deze samenwerkingen omvatten het Regionaal Energie Convenant Geldermalsen, de Milieubarometer en de Stichting Stimular.

De samenwerking met deze organisaties biedt ons de mogelijkheid om via bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten kennis en ervaringen uit te wisselen. Hierdoor houden wij elkaar scherp en kunnen we gezamenlijk werken aan het verminderen van onze CO2-uitstoot. Bovendien hebben we ons via de Stichting Stimular gecommitteerd aan aanvullende besparingen, waarmee we onze duurzaamheidsdoelstellingen nog verder aanscherpen.

Deze samenwerkingen zijn een belangrijk onderdeel om niet alleen binnen ons bedrijf, maar ook in samenwerking met externe partners, een positieve impact op het milieu te realiseren.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

Gebroeders M. en W. Bron B.V. is lid van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van klimaatneutraal ondernemen. Als onderdeel van deze betrokkenheid maakt ons bedrijf gebruik van de CO2-Prestatieladder, een instrument ontwikkeld door SKAO voor het beheren en verminderen van CO2-uitstoot. Dit lidmaatschap stelt ons in staat om actief deel te nemen aan een netwerk van organisaties die zich richten op duurzaamheid en CO2-reductie.

Door onze aansluiting bij SKAO hebben we toegang tot een platform voor kennisdeling en samenwerking met andere bedrijven en overheidsinstanties. We nemen deel aan bijeenkomsten en werkgroepen georganiseerd door SKAO, wat ons helpt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van CO2-reductie. Deze interactie draagt bij aan het continu verbeteren van onze eigen duurzaamheidsstrategieën en het effectief implementeren van de CO2-Prestatieladder binnen onze bedrijfsvoering.

Bekijk hier onze SKAO inschrijving

Inzicht in energieverbruik
Bekijk hier het rapport ‘inzicht in energieverbruik conform ISO 14064-1’

Plan van aanpak CO2 reductie
Bekijk hier het meest actuele CO2 Plan van Aanpak

Ketenanalyses
Bekijk hier de ketenanalyse 2024 en via deze link die van 2022

 

Voortgangsrapportage CO2
Bekijk Voortgangsrapportage en basisjaar 2022 hier
Bekijk Voortgangsrapportage CO2 jaar 2023 hier

Initiatieven

Initiatieven CO2 reductie
Bekijk hier de Initiatieven CO2 reductie en budget

Deelnemerslijst Energieconvenant
Bekijk hier de Deelnemerslijst Energieconvenant

Samenwerking met Stichting Stimular
Bijeenkomst versie 05-2022 met reductiedoelen hier

Meer informatie of kennismaken?

Neem gerust contact met ons op

Contact