Algemeen

Gecertificeerde organisatie
Bekijk hier de gecertificeerde organisatie

Ketenanalyse

Bekijk de Ketenanalyse van het jaar 2020 hier
Bekijk de Rangordebepaling van het jaar 2020 hier

Project met gunningsvoordeel

Amsterdam bomen bestek 2020 bekijk dit hier

berekening 2020

Amsterdam bomen bestek 2019 bekijk dit hier

berekening 2019

Rapportage 2018

Rapportage update 2018 2e half jaar hier

Rapportage 2019

Rapportage update 2019 2e half jaar hier

halfjaar 2020