CO2 Prestatieladder

Ons bedrijf heeft sedert 2014 het beleid gewijzigd aangaande onze CO2 inspanningen.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het een logisch vervolg dat er nagedacht wordt over onze CO2 uitstoot.

Wij zijn eerst de CO2 prestatieladder versie 3.0 gaan doen en in 2018 zijn wij geslaagd voor ons certificaat trede 5, vanaf 2020 werken we

volgens versie 3.1

Door middel van plaatsing van een CO2 menubalk op onze website vergroten wij onze transparantie.

Ook willen wij er een ambitie tot reductie aanhangen: in 2023 willen wij 8,5%  hebben verminderd ten opzichte van ons basisjaar 2013. (0,85% per jaar)

Deze reductie willen wij onder meer gestalte geven door middel van de juiste investeringen (euronorm etc.) te doen en tevens willen wij de mogelijkheden

onderzoeken om te besparen in ons energie- en brandstofverbruik.

Wij zullen onder andere gaan onderzoeken naar de mogelijkheid van:

betere en zuinigere verlichting.
plaatsen van zonnecellen.
in ruimere mate gebruik maken van elektrisch gereedschap.
dichter bij huis proberen te werken.
zuinigere vervoersmiddelen inzetten (elektrisch).
na te denken over diverse verspillingszaken (te lang stationair draaien etc.).

Dit pakket van maatregelen zal voor een maximaal haalbare CO2 reductie zorgen rekening houdend met de mogelijkheden en kosten. In ons “Plan van Aanpak” zullen wij de concrete plannen en tijdsbestek alsmede de verantwoordelijke en budget aangeven. Wij hebben ons aangesloten met enkele partners in de vorm van een samenwerking met:

Regionaal Energie Convenant Geldermalsen.
Milieubarometer.
de stichting Stimular.

Samen met deze bedrijven en stichtingen houden we middels bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten elkaar scherp en stimuleren de vermindering van onze CO2 uitstoot. Via de stichting Stimular hebben wij ons aanvullende besparingen opgelegd.