Inzicht in energieverbruik
Bekijk hier het rapport ‘inzicht in energieverbruik conform ISO 14064-1’

Plan van aanpak CO2 reductie
Bekijk hier het meest actuele CO2 Plan van Aanpak

Emissieberekening basisjaar + vervolgjaren
Bekijk de emissie van het basisjaar 2013 hier
Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2019 hier
Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2020 hier
Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2021 hier

Voortgangsrapportage CO2
Bekijk rapportage jaar 2022 hier
Bekijk rapportage 1e halfjaar 2022 hier

Initiatieven

Deelnemerslijst Energieconvenant
Bekijk hier de Deelnemerslijst Energieconvenant

Samenwerking met Stichting Stimular
Bijeenkomst versie 05-2022 met reductiedoelen hier