halfjaar 2021

halfjaar 2020

Emissie Basisjaar
Bekijk de emissie van het basisjaar 2013 hier
Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2014 hier
Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2015 hier
Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2016 hier
Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2017 hier
Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2018 hier

Bekijk de emissie van het vervolgjaar 2019 hier

Bekijk de emissie van het huidige jaar 2020 hier

Bekijk de emissie van het huidige jaar 2021 hier

Emissie-inventarisrapport
Bekijk het Emissie-inventarisrapport van 2021 hier

CO2 kwantitatieve reductie doelstelling
Bekijk de CO2 kwantitatieve reductie doelstelling 2022-2024 hier

CO2 inzicht prestatieladder
Bekijk hier het CO2 inzicht prestatieladder
Bekijk hier het CO2 Plan van Aanpak

Deelnemerslijst Energieconvenant
Bekijk hier de Deelnemerslijst Energieconvenant

Samenwerking met Stichting Stimular

bijeenkomst versie 05-2022 met reductiedoelen hier